Rodinné domy

Elektrické rozvody

NN Rozvody
Zriadenie el. prípojky
Dátove rozvody
Osvetlenie
Výroba rozvádzačov

El. Vykurovanie

El. vykurovanie
Ovládanie a regulácia
Pripojenie tepelného čerpadla
Fotovoltaika

Ochrana majetku a osôb

Ochrana pred bleskom
Zabezpečovacie systémy
Kamerové systémy
Prístupové a komunikačné systémy

Blog

Obytné domy

Elektrické rozvody

Stupačkové rozvody
Osvetlenie
Núdzové osvetlenie
Bytové el. rozvody
Výroba rozvádzačov

Prístupové systémy

Zvončekové tabule
Elektornický vrátnik
Kamerové systémy
El. zamykanie dverí

Ochrana majetku a osôb

Ochrana pred bleskom
Kamerové systémy

Blog

Priemyselné objekty

Elektromontáže

Montáž prípojníc a kábl. žľabov
Výroba rozvádzačov
Osvetľovacie sústavy
El. rozvody
Pripojenie zariadení a strojov

Ochrana osôb a majetku

Ochrana pred bleskom
Aktívne a pasívne bleskozvody

Blog

Výstavba

Staveništné práce

Zemniaca sústava
Staveništný rozvod
Zriadenie el. prípojky
Staveništný rozvádzač

Zriadenie staveniska

Osvetlenie
El. rozvody pre bunkoviská

Blog

LORES, spol. s r. o.

Národna trieda 34
Košice, 04001

IČO: 46287591
DIČ: 2023310476
Sme platcami DPH:
IČ DPH: SK2023310476
Mobil: +421 915 885 433<
Email: lorenc@lores.sk