Elektrické rozvody v bytových domoch - opravy nie len pre kutilov

pasivny vs aktivny bleskozvod

Dedičstvo z minulosti v rámci rýchlej výstavby, zmeny vlastníckych práv, súčasný technický stav elektrických rozvodov, neodborné zásahy do vedení a absentujúca údržba si vyžiadalo svoju daň- technický stav el. rozvodov pred kolapsom. Vo väčšine prípadov sa vykonávali len opravy vadných komponentov a celé to ešte zavŕšilo nezodpovedané konanie montážnikov pre operátorov, ktorí mnohokrát silové rozvody omotali dátovými a optickými káblami bez rozmyslu.


Čo s tým? Riešiť problém opráv len čiastočne a čo najlacnejšie? Pri rozhodovaní máme dostatok informácií k správnemu výberu spôsobu obnovy, lebo najlacnejšie nie je vždy najlepšie riešenie. Zmeny legislatívy z pohľadu protipožiarnych noriem a bezpečnosti tlačia ceny za obnovu hore. Toto sú len hrubé rysy ovplyvňujúce rozhodovanie, ktorou cestou sa vybrať.

K tomu ešte tieto skutočnosti:

  • Zmena technických noriem v čase výstavby a súčasnosti,
  • Dielčie opravy nepredĺžia technický život el. rozvodov,
  • Chýbajúca (neodovzdaná projektová a výkresová dokumentácia) bytového domu,
  • Dodávateľ el. energie si rieši len svoje problémy a to poistkovú skriňu RIS a pečatenie elektromerov a hlavných ističov z hľadiska neoprávneného odberu,
  • Zvýšené požiadavky na protipožiarne opatrenia – bezhalónové káble, núdzové osvetlenia, protipožiarne prepážky atď.,
  • Komplikovaný rozhodovací a schvaľovací proces z dôvodu (veľký počet spolumajiteľov),
  • Nezanedbateľné náklady na opätovné pečatenie elektromerov, hlavného ističa ( odpojenie a pripojenie bytovky od el. energie RIS uzamyká distribútor el. energie visiacim zámkom).

Pri zohľadnení týchto skutočností spôsob realizácie a výber dodávateľa nie je jednoduchá záležitosť a nedá sa „spláchnuť jednoduchou otázkou s očakávaním okamžitej odpovede na cenu diela“. Ten, ktorý sa zapozerá do stropu a povie „za toľko“ tomu sa vyhnite. Odpoveď na stanovenie ceny diela a tým náklady na opravu – rekonštrukciu by mal zohľadniť všetky už spomenuté skutočnosti z pohľadu na cenu celoživotného cyklu. K naplneniu tohto cieľa odporúčam konzultácie s odborníkmi, ktorí Vám dajú relevantné informácie o naplnení súčasných noriem a trende v dotknutej problematike. Zvážte aj okolnosť ak dodávateľa prác nezaujímajú tieto skutočnosti.

Z BLOGU: